Wat was de klantvraag?

Help onze medewerkers met diverse individuele coachvragen. Zoals: belastbaarheid vergroten, meer balans ervaren, zich gelijkwaardig voelen, meer vanuit eigen kracht handelen, zich beter presenteren en meer draagvlak binnen de omgeving creëren.

Sweco (voorheen Grontmij) is een ingenieursadvies- en architectenbureau

Welke oplossingen hebben we geboden?

1

Intakegesprek

Op basis van de ACT-meting zijn de coachvraag en de concrete doelen bespoken en is gekozen voor een passende coach.
2

Coachtraject

De coach heeft de coachee in enkele sessies begeleid bij het behalen van de gewenste doelen, via diverse methoden en technieken.
3

Eindgesprek

Elk coachtraject is afgerond met een driegesprek tussen de coach, de coachee en diens leidinggevende. Borging van de opgedane inzichten in de praktijk stond hierbij centraal.

Resultaat

  • Meer inzicht in de eigen belemmerende en helpende patronen
  • Breder repertoire van mogelijkheden, stijlen en oplossingsrichtingen
  • Versterking en ontwikkeling van de eigen natuurlijke kwaliteiten, gekoppeld aan de functie
  • Behalen van ieders persoonlijke coachdoelen

"Ik heb de coaching als zeer positief ervaren!"

“Belevingscoaching betekent voor mij het opnieuw in contact komen met mijn lichaam. En het doorzien van oude patronen welke in het verleden nodig waren maar in mijn huidige situaties juist tegen me werken. Ik heb de coaching als zeer positief ervaren. Ik heb een beter inzicht gekregen in mezelf en mijn patronen waardoor ik aan deze patronen/blokkades kan overstijgen en vrijer kan handelen. Ook kan ik mijn emoties beter herkennen en deze de ruimte geven. Ik kan het 100% aan anderen aanraden en heb dit ook al gedaan!”

Alexander HupkesVastgoedmanager, Sweco
 

Neem vandaag nog contact op.

Voor gelukkige medewerkers en betere resultaten.