Wat was de klantvraag?

Help ons om de ontwikkelingen en inzichten van het ingezette cultuurtraject te borgen en te bestendigen en maak het voor de mensen gemakkelijker elkaar aan te spreken

ISSC is het ICT Shared Service Centre van de Universiteit Leiden

Welke oplossingen hebben we geboden?

1

Sessie met een aantal MT-leden

Dialoog over het te kiezen borgingsinstrument, samen gekozen voor intervisie, groepsgrootte, groepsindeling en intervisiemethodiek vastgesteld.
2

Uitvoering intervisietraject

Meerdere groepen begeleid, volgens de drietrapsraket: voordoen, samen doen, zelf doen.
3

Evaluatie en borging

Tips en advies om de intervisie zelfstandig te blijven voortzetten en de resultaten te monitoren.

Resultaat

  • De groepen zijn in staat om de intervisie zelfstandig voort te zetten en organiseren meerdere intervisiebijeenkomsten per jaar
  • De deelnemers zijn blij met de ruimte die er nu is om lastige kwesties in alle rust met elkaar te bespreken
  • Er is sprake van groei in het echt naar elkaar luisteren en doorvragen
  • De medewerkers zijn assertiever, uiten zich gemakkelijker en durven elkaar meer aan te spreken

"Mooie resultaten door echt naar ons te luisteren"

“In het kader van een breed ontwikkeltraject binnen onze directie hebben de coaches van het Hoofdkantoor ons op een zeer deskundige en plezierige wijze ondersteund bij de benodigde cultuurverandering. Ruim een jaar lang hebben ze ons geholpen op onderdelen als team- en afdeling sessies, individuele coaching en intervisie. Het sprak me aan dat het een club is waarmee vanaf het begin tot einde goede afspraken gemaakt konden worden en dat er flexibel werd omgegaan met veranderingen. In goede afstemming met ons MT en door echt te luisteren naar onze mensen zijn hierdoor mooie resultaten bereikt binnen onze directie.”

Bert van PolenDirecteur ISSC, Universiteit Leiden
 

Neem vandaag nog contact op.

Voor gelukkige medewerkers en betere resultaten.