Wat was de klantvraag?

Help ons om de huidige organisatiecultuur zodanig te ontwikkelen, dat onze mensen volgens de kernwaarden handelen en eigenaarschap voelen voor hun eigen rol in de sterk veranderende organisatie. Zodat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling, waarbij leidinggevenden en medewerkers elkaar onderling structureel feedback geven.

ISSC is het ICT Shared Service Centre van de Universiteit Leiden

Welke oplossingen hebben we geboden?

1

Intake

Met alle leidinggevenden is een intakegesprek gevoerd, waarin ook de ACT-meting is teruggekoppeld.
2

Managementontwikkeling

Inventarisatiesessies met het MT en gezamenlijke en individuele coaching van het MT en het MT groot.
3

Teamontwikkeling

Kick-off per team, gevolgd door verdiepende sessies per team en team overstijgende sessies, met aandacht voor het individu in de groep en het versterken van veiligheid en vertrouwen.
4

Vervolgtraject op management- en medewerkerniveau (op vrijwillige basis)

Keuze uit deelname aan gemixte intervisiegroepen en individuele coaching op maat.
5

Evaluatie en borging

Blijvende aandacht voor voortgang en verbetering, regelmatig tussentijds contact en advies over vervolgacties om een gezonde cultuur te ontwikkelen.

Resultaat

  • 63% van de medewerkers heeft uit eigen beweging deelgenomen aan het vervolgtraject
  • Meer inzicht in de huidige manier van communiceren en het effect daarvan op het gevoel van veiligheid en vertrouwen
  • Collega’s weten elkaar beter te vinden en werken meer samen, binnen en tussen teams
  • Medewerkers spreken elkaar en hun leidinggevenden meer aan op houding en gedrag
  • Mensen zijn zichtbaarder en tonen meer initiatief en betrokkenheid in bijvoorbeeld crisissituaties bij incidenten

"Mooie resultaten door echt naar ons te luisteren"

“In het kader van een breed ontwikkeltraject binnen onze directie hebben de coaches van het Hoofdkantoor ons op een zeer deskundige en plezierige wijze ondersteund bij de benodigde cultuurverandering. Ruim een jaar lang hebben ze ons geholpen op onderdelen als team- en afdeling sessies, individuele coaching en intervisie. Het sprak me aan dat het een club is waarmee vanaf het begin tot einde goede afspraken gemaakt konden worden en dat er flexibel werd omgegaan met veranderingen. In goede afstemming met ons MT en door echt te luisteren naar onze mensen zijn hierdoor mooie resultaten bereikt binnen onze directie.”

Bert van PolenDirecteur, Afdeling ISSC
 

Neem vandaag nog contact op.

Voor gelukkige medewerkers en betere resultaten.