Wat was de klantvraag?

Help ons om het hoge ziekteverzuim onder docenten omlaag te brengen.

ROC Mondriaan biedt beroepsopleidingen op mbo-niveau aan

Welke oplossingen hebben we geboden?

1

Opstellen ACT Match Profiel

Het wettelijk functieprofel van docent voortgezet onderwijs vertaald naar een functieprofiel in termen van ACT.
2

Matches en mismatches in kaart brengen

In hoeverre past de docentrol, waarom wel/niet, oorzaken onderzocht.
3

Individuele begeleiding

Op basis van het drieluik persoon, rol en werkcontext de deelnemers gesteund bij het ontwikkelen van natuurlijke, helpende competenties en het maken van loopbaankeuzes.
4

Driegesprekken met leidinggevende, coach en docent

Samen de gewenste vervolgstappen en de aanpak hiervan besproken.
5

Evaluatie en borging

Blijvende aandacht voor voortgang en verbetering

Resultaat

  • Afname ziekteverzuim met 10% tot een binnen het onderwijs gangbaar niveau
  • Mensen zitten lekkerder in hun vel en kunnen hun grenzen beter aanvoelen en aangeven
  • Sommigen zijn binnen de eigen functie bewust minder uren gaan werken voor meer balans
  • Enkelen hebben bewust een andere keuze gemaakt en zijn binnen of buiten de organisatie doorgegroeid

"Mijn ziekteverzuim teruggebracht van 19,6% naar 2,9%"

“Het grote ziekteverzuim onder mijn docenten was aanleiding om met het Hoofdkantoor in gesprek te gaan. Via de ACT-meting kwam het Hoofdkantoor erachter dat een aantal docenten niet werkten vanuit kun kracht en waar die kracht wel lag. Begeleiding met passende coaching en advisering (soms ook naar een andere baan of functie) bracht mijn ziekteverzuim van 19,6% terug naar 2,9%. Iedereen werd er gelukkiger van!”

Jelle MarchandDirecteur School voor Administratie, ROC Mondriaan
 

Neem vandaag nog contact op.

Voor gelukkige medewerkers en betere resultaten.