Organisatieontwikkeling

Cultuurverandering

De organisatie is volop in ontwikkeling: strategische keuzes zijn gemaakt, processen en procedures zijn klaar voor de toekomst. En nu wil je ook de mensen meekrijgen, in houding, gedrag, kennis en vaardigheden. Cultuurverandering dus, maar hoe pak je dat aan?

Leiderschapsontwikkeling

Effectieve leiders met zelfkennis en zelfvertrouwen halen het beste in zichzelf en hun medewerkers naar boven en zijn zo van cruciaal belang voor een succesvolle organisatie. Wat is de kwaliteit van leiderschap binnen jullie organisatie?

Vitaliteitsmanagement

Als er weinig ziekteverzuim is, doe je het als organisatie goed. En als je zorgt dat er appels op de balie liggen, flesjes water beschikbaar zijn en medewerkers met korting kunnen sporten, heb je een geweldig vitaliteitsprogramma. Maar is dat echt zo?

Talentmanagement

De tijd waarin organisaties alle medewerkers door dezelfde ‘competentiewasmachine’ wilden halen is gelukkig voorbij. We vinden het niet zinvol om mensen te laten werken aan competenties die niet bij hun natuur passen. Maar wat is het alternatief?

Cultuurverandering

Een cultuur veranderen doe je met elkaar.

Wat?

In onze op maat gemaakte cultuurtrajecten zorgen we dat de nieuwe cultuur gaat leven, dat de nieuwe kernwaarden, missie en strategie door de medewerkers worden gedragen. Een cultuur veranderen doe je met elkaar. Wanneer mensen zich thuis voelen binnen de veranderende organisatie, kunnen ze ieder hun eigen, unieke steentje bijdragen.

Voor wie?

Voor alle collega’s, van MT tot uitvoerend niveau. We werken met (functionele) teams en ook team/afdeling overstijgend.

Hoe wij dat doen

Via interactieve (team)sessies met een gevarieerd programma, waarbij we een brug slaan tussen individuele belangen en het groepsbelang. We helpen de mensen om de uitgangspunten van de nieuwe cultuur te vertalen naar concreet gedrag en heldere samenwerkingsafspraken in hun eigen werksituatie. We onderzoeken hoe ieder hier vanuit zijn eigen drijfveren aan kan bijdragen. Onze aanpak is bottom-up, de verandering komt uit de groep zelf. We besteden ruime aandacht aan borging, bijvoorbeeld via persoonlijke coaching of intervisie. Onze totaalaanpak zorgt voor eigenaarschap en blijvende cultuurverandering.

Leiderschapsontwikkeling

Authentiek leiderschap. Het begint bij jou.

Wat?

Bij onze maatwerktrajecten in leiderschapsontwikkeling maken we gebruik van verschillende vormen van training, coaching en intervisie. Diepgaande persoonlijke reflectie staat centraal, zodat mensen zich ontwikkelen tot sterke leiders.

Voor wie?

Leidinggevenden op alle niveaus, zoals directieleden, afdelingsmanagers en teamleiders.

Hoe wij dat doen

Situationeel leiderschap is het uitgangspunt van onze aanpak. We helpen mensen om op basis van hun eigen natuur verschillende stijlen van leidinggeven te ontwikkelen en hiertussen te kunnen schakelen. Samen met jullie onderzoeken we welke stijl van leidinggeven er nu nodig is: het ene team is het andere niet, geen context is dezelfde en ieder groeipad is anders. Jullie gewenste organisatiecultuur is hierbij leidend. We kijken wat al aanwezig is en wat nog ontwikkeld dient te worden voor daadkrachtig en effectief leiderschap op organisatie-, afdelings- of teamniveau.

Vitaliteitsmanagement

Gelukkige, gezonde medewerkers en betere resultaten.

Wat?

Wij helpen organisaties om zich in plaats van op niet-ziek-zijn te richten op vitaliteit: gelukkige en gezonde medewerkers die het beste uit zichzelf halen en graag een stapje extra doen. Vitaliteit creëer je door binnen de hele organisatie aandacht te hebben voor wat mensen energie kost en wat ze energie oplevert.

Voor wie?

Samen met directie, leidinggevenden en HR maken we een programma voor alle medewerkers.

Hoe wij dat doen

We helpen je deze nieuwe manier van denken over vitaliteit binnen de organisatie te implementeren. We bieden handvatten om mensen bewust in te zetten op hun natuurlijke kracht en ruimte te geven voor het ontwikkelen van hun natuurlijk potentieel. Zo draag je als organisatie aan duurzame inzetbaarheid van mensen en kan ziekteverzuim sterk worden verminderd.

Talentmanagement

Weg met de ‘competentiewasmachine’. Zet mensen in op hun unieke talenten!

Wat?

Talentmanagement betekent dat je de kwaliteiten en het potentieel van mensen gericht inzet en verder ontwikkelt daar waar dat nodig is. De organisatiedoelstellingen zijn daarbij leidend. Inzicht in wat wel en niet bij ieders natuurlijke aanleg past, wat mensen al ontwikkeld hebben en waarin ze nog kunnen groeien staat in onze aanpak centraal. Wij helpen je om talentmanagement binnen je organisatie in te bedden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Voor wie?

Directie, leidinggevenden en HR.

Hoe wij dat doen

We denken met je mee bij het vormen van je visie voor het inbedden van talentmanagement binnen jullie organisatie. We ondersteunen je bij het vertalen van je visie naar een concrete strategie en een plan van aanpak en helpen je dit te managen en uit te voeren. We laten je kennismaken met verschillende tools en methodes en leren je deze succesvol in te zetten, vanaf de selectieprocedure tot aan opleidingskeuzes en passende loopbaanpaden voor medewerkers. Zo kun je mensen blijven binden en boeien, wat zeker in branches met een schaarste aan personeel van groot belang is.

Cases Organisatieontwikkeling

Ziekteverzuimpreventie – ROC Mondriaan

Leiderschapsontwikkeling – World Forum

Cultuurontwikkeling – Universiteit Leiden

 

Neem vandaag nog contact op.

Voor gelukkige medewerkers en betere resultaten.