Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Het geheel is meer dan de som der delen. Niemand is het schaap met de vijf poten, maar samen hebben de teamleden mogelijk wél alle nodige kwaliteiten in huis. Hoe herken je deze? En hoe ontwikkel je met elkaar een goed functionerend, succesvol team waarin het prettig samenwerken is?

Teamtraining

Binnen je team zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de interne en externe communicatie. Iedereen staat hierachter en is enthousiast. Maar, je ziet er in de praktijk nog niet veel van: je mensen geven elkaar nog geen feedback, ze vragen nog niet dieper door op de behoefte van de klant of … Wat nu te doen?

Intervisiebegeleiding

Als collega’s praat je veel en vaak met elkaar, tijdens teamoverleg, in werkgroepen, projectgroepen, een-op-een enzovoort. Deze communicatie gaat vaak alleen over de inhoud. Hoe zou het zijn om ook eens met elkaar te sparren over de manier waarop je met die inhoud bezig bent?

Assessments

Als er nieuwe teamleden nodig zijn worden er vaak mensen aangenomen die ‘meer van hetzelfde’ zijn. Dat is heel ménselijk (soort zoekt soort), maar vaak niet wénselijk. Homogeen samengestelde teams missen meestal een aantal belangrijke, noodzakelijke kwaliteiten. Hoe divers is jouw team?

Teamontwikkeling

Het geheel is meer dan de som der delen.

Wat?

Aan bod komen de teamdoelen, de plaats van het team in de organisatie en de huidige en gewenste fase van teamvolwassenheid. Het wordt duidelijk waar de specifieke kracht van dit team ligt, wat de valkuilen en blinde vlekken zijn en welke groeimogelijkheden er zijn.

Voor wie?

Voor elk team dat wil groeien, zoals startende teams, ervaren teams, zelfsturende teams of teams die in een sterk veranderende omgeving zitten. Het hele team doet mee, inclusief de leidinggevende.

Hoe wij dat doen

We starten met een teamanalyse, om antwoord te krijgen op vragen als: wat is dit voor team, hoe verloopt de samenwerking, communicatie en besluitvorming en wat is de manier van aansturing? We kijken waar het team nu staat, waar het naartoe wil groeien, welke route daar bij past en wat daarvoor nodig is. We gaan in op de kwaliteiten die dit team nodig heeft om samen te werken en succesvol te zijn op een manier die bij hen past. De teamleden zien over welke van deze kwaliteiten ze al beschikken en welke ze van elkaar of van anderen buiten het team kunnen leren of lenen. We onderzoeken de aanwezige belemmerende en helpende gedragspatronen en de onderliggende emoties en overtuigingen. We vragen van de teamleden dat ze zichzelf in de spiegel durven aankijken, bereid zijn afscheid te nemen van wat niet (meer) werkt, open staan voor verandering en met elkaar willen groeien. Onze teamtrajecten maken we geheel op maat, passend bij de aard van het team. Naast de teamsessies is ook managementcoaching voor de leidinggevende mogelijk.

Teamtraining

Nieuwe vaardigheden eigen maken.

Wat?

Om de gemaakte afspraken concreet vorm te geven en te verankeren in de dagelijkse praktijk, heeft een team ondersteunende, nieuwe vaardigheden nodig. Onderwerpen die in een teamtraining aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: klantgericht communiceren, opbouwend feedback geven, effectief vergaderen, slim prioriteiten stellen, coachend leidinggeven of ontwikkelgerichte functioneringsgesprekken voeren. Teamtraining kan onderdeel uitmaken van een teamontwikkeltraject en kan ook apart worden ingezet.

Voor wie?

Voor alle teams die hun vaardigheden graag verder willen ontwikkelen.

Hoe wij dat doen

We koppelen de teamtraining aan de gewenste cultuur en de aanwezige en nog te ontwikkelen natuurlijke talenten van de teamleden. Uitgangspunten naast ieders persoonlijke leerdoelen vooral ook de teamdoelen en het ‘waarom’ van het team. Op basis van de specifieke vraag maken we een gevarieerd, uitdagend en afwisselend trainingsprogramma. We leren mensen geen trucjes, maar helpen ze om zich de nieuwe vaardigheden op een natuurlijke manier eigen te maken. In onze programma’s bieden we een passend theoretisch kader aan en leggen we het accent op oefenen, uitproberen, ervaring opdoen en vaardiger worden.

Intervisiebegeleiding

Samen groeien door verdiepende gesprekken.

Wat?

Het doel van intervisie is dat de deelnemers van en met elkaar leren aan de hand van hun eigen ervaringen en zo beter worden in hun werk. Intervisiebegeleiding kan onderdeel uitmaken van een teamontwikkeltraject en kan ook apart worden ingezet.

Voor wie?

Bij intervisie werken we met kleine groepen. Deze kunnen bestaan uit leden van eenzelfde team of uit gemixte groepen van verschillende teams.

Hoe wij dat doen

We begeleiden de intervisiegroep met het bespreken van individuele, lastige praktijkcases. Het gaat hierbij niet om werkinhoudelijke onderwerpen. Mensen hebben namelijk de neiging om in gesprekken de vertrouwde inhoud in te duiken, terwijl de sleutel tot groei een niveau dieper ligt. Wij helpen de intervisiegroep dan ook om de ingebrachte cases op dat onderliggende niveau te bespreken. Dus waar mensen tegenaan lopen, wat ze persoonlijke lastig vinden in bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking of de communicatie met klanten. We zorgen voor een passende intervisiemethodiek, bewaken veiligheid, spelregels en structuur en stimuleren zelfreflectie, verdieping, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. We stellen de groep in staat om de intervisie na afloop van het traject zelfstandig voort te zetten. Dat doen we in drie stappen: voordoen, samen doen en zelf doen. Na een jaar plannen we een opfrismoment om de intervisiegroep te ondersteunen bij zijn verdere ontwikkeling.

Assessments

Het ideale team samenstellen. Kan dat?

Wat?

Het ideale team bestaat helaas niet. Teams die optimaal zijn samengesteld om de gestelde doelen te bereiken bestaan gelukkig wel. Via onze assessments brengen we in kaart welke verschillende kwaliteiten er nodig zijn om jouw ideale team te benaderen. Onze tools bieden hulp bij zowel teamuitbreiding als teamontwikkeling.

Voor wie?

Voor teams die opnieuw worden samengesteld, teams waarbinnen de taken herverdeeld worden, teams die nieuwe medewerkers nodig hebben en teams met vergelijkbare vragen.

Hoe wij dat doen

We laten je zien welk talent en potentieel al in het team aanwezig is en welke kwaliteiten nieuwe collega’s in huis dienen te hebben. Daarbij vinden we het belangrijk dat de persoonlijkheid van de nieuwe collega’s past bij de organisatiecultuur en bij de te vervullen functie. Ook hebben we aandacht voor de match tussen de nieuwe collega’s en de persoonlijkheid en de leiderschapsstijl van de leidinggevende. We helpen je met het opstellen van een profiel voor de te werven nieuwe collega’s. Hierin ligt het accent op de drijfveren en competenties die nodig zijn, gezien het zwaartepunt van de functie. Vervolgens helpen we je om je longlist van kandidaten te filteren tot een shortlist en zetten we onze assessments in bij het meten van de kandidaten van je shortlist. Zo wordt de selectie niet alleen op basis van cv en motivatiebrief gemaakt, maar ook aan de hand van de objectief gemeten persoonlijkheid van de kandidaat. Hierbij maken we ook inzichtelijk welke persoonlijke groeimogelijkheden de kandidaat heeft en wat het mogelijke burn-outrisico is.

Cases Teamontwikkeling

Assessments – Legal People

Intervisiebegeleiding – Universiteit Leiden

Teamontwikkeling – ’s Heeren Loo

 

Neem vandaag nog contact op.

Voor gelukkige medewerkers en betere resultaten.