Human Being Management

Werknemers zijn meer dan hulpbronnen of resources, ze zij ménsen! Mensen met hun eigen, unieke talenten en drijfveren en onbewuste aansturing. Human Being Management (HBM) kijkt naar de mens achter de medewerker en maakt onderscheid tussen wat van nature bij iemand past en wat aangeleerd is. Veel mensen zetten op hun werk aangeleerd gedrag in. Dit kan onder druk vervormen en kost energie, terwijl natuurlijk gedrag juist energie oplevert. Mensen die leren vanuit hun natuur te leven, zijn over het algemeen gelukkiger, gezonder, effectiever en productiever.

Op organisatieniveau gaat HBM een laag dieper dan het gebruikelijke HRM (Human Resource Management).

  • Structuur gaat over feitelijke en praktische zaken, zoals processen, procedures, regels, afspraken, werkwijzen, materialen en middelen. De structuur organiseert de gewenste cultuur.
  • Cultuur gaat over wat zichtbaar en kenbaar is, dus hoe mensen met elkaar omgaan, houding en gedrag, kennis en vaardigheden.
  • Natuur gaat over de (on)bewuste drijfveren van de mensen in de organisatie. De natuur bepaalt de cultuur.

Circle of Change

HBM stimuleert je om jezelf en je eigen natuur beter te leren kennen en daarmee je speelruimte te vergroten. De Circle of change is hierbij het uitgangspunt.

Alles begint bij zelfreflectie, op bewust en onbewust niveau. Daaruit volgt bewustwording van je belemmerende factoren en je nog onontdekte talenten. Hierdoor ontstaat er een grotere beslisruimte, je ervaart meer mogelijkheden. Vervolgens ben je in staat om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent en wat je doet.

De Circle of change is niet alleen bruikbaar op individueel niveau, maar werkt ook voor teams en organisaties.

Analytical Competentence Tool (ACT®)

Veel mensen maken in hun werk gebruik van aangeleerde competenties die onder druk kunnen vervormen, met negatieve gevolgen voor de persoon zelf en diens omgeving. Deze zogeheten prestatiekracht veroorzaakt een ongemerkt energielek met stress of zelfs burn-out als gevolg. Vaak bestaat de neiging deze competenties nog meer te ontwikkelen, terwijl de sleutel juist ligt bij ieders natuurlijke kracht en natuurlijk potentieel. ACT® maakt dit onderscheid tussen natuurlijk en aangeleerd gedrag in korte tijd inzichtelijk. Het bijzondere van een ACT® meting is dat deze werkt met beelden (onbewust niveau) en competenties (bewust niveau). Zo kom je erachter waar je al goed in bent en ontdek je je verborgen talenten om verder te ontwikkelen.

Wij zetten de verschillende tools van ACT® in bij tal van trajecten, zoals selectie van nieuwe medewerkers, individuele coaching, teamontwikkeling en preventie- en reïntegratietrajecten.