Steeds vaker komen wij ze tegen: bedrijven die in korte tijd flink gegroeid zijn. Met veel nieuwe klanten, toenemende interesse vanuit de markt voor de producten of diensten en meer medewerkers in dienst. Mooi toch, alles koek en ei! Of …?

Uitdagingen
Het effect is dat de binnenkant van de organisatie vaak niet snel genoeg meegroeit met de buitenkant. Bijvoorbeeld: er is geen duidelijke toekomstvisie, iedereen is druk met de waan van de dag, de directie zit nog volop in de operatie, mensen communiceren vooral ad hoc en informatie wordt niet (structureel) bijgehouden. Met als gevolg miscommunicatie, fouten, klanten die te lang moeten wachten, frustratie, onderlinge irritatie enzovoort. Hoe ga je om met deze uitdagingen?

Loslaten
Om de binnenkant van de organisatie mee te laten groeien met de buitenkant is loslaten essentieel. En dat is voor veel mensen lastig, zeker als het je eigen bedrijf betreft. Toch is het van groot belang dat je durft te delegeren en accepteert dat je niet meer van alle details op de hoogte bent. Red je het met je huidige team of is het slim naar een teamleider, bedrijfsleider of operationeel manager te zoeken? Loslaten geldt ook voor je medewerkers van het eerste uur: ze hebben taken aan collega’s overgedragen, zitten misschien niet langer op dezelfde kamer en overleggen niet meer met iedereen over alles. Kortom, het is zaak om te kijken wat het gehele team nodig heeft om ook intern te groeien en klaar te zijn voor de toekomst.

Wat te doen?
Het begint bij missie en visie: waarom besta je als bedrijf, waar sta je nu en waar wil je naartoe? Ga aan de slag met de organisatiestructuur: een toekomstbestendige verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden en heldere doelen en afspraken. Daarna kom je uit bij je eigen leiderschap: wie ben je, wat drijft je en wat houdt je tegen? Reflecteer over jouw rol als leider, dus hoe je deze rol ziet, hoe je hier vorm aan wilt geven en op welke manier je je medewerkers wilt begeleiden. En dan is er het team. Inventariseer welke talenten, kennis en ervaring je medewerkers al in huis hebben en wat ze nog verder kunnen ontwikkelen. Bepaal welke kernwaarden je centraal wilt stellen en wat je belangrijk vindt in de onderlinge communicatie en samenwerking. Zo creëer je met elkaar een stevige basis van waaruit je bedrijf weer verder kan groeien.

Wil je hierover samen met andere ondernemers verder in gesprek? Kom dan naar een van onze inspiratiesessies en ontvang meer informatie door je aan te melden via ons contactformulier!